Welcome to CONNECT, Florida’s Online Application for Reemployment Assistance

 

Thank you for visiting the Florida Reemployment Assistance Program CONNECT log-in page. The CONNECT system is currently unavailable as we continue to make system improvements, process claims, and issue payments. 

 

The CONNECT system will be available Monday, November 29, 2021, at 8:00 a.m. ET.

  

If you are in need of immediate assistance, please visit the Reemployment Assistance Help Center, which provides resources and information for claimants and employers to assist with Reemployment Assistance.

Bienvenido a CONNECT, la Solicitud en línea de la Asistencia de Reempleo de Florida

 

Gracias por visitar la página de inicio de CONNECT del Programa de Asistencia de Reempleo de Florida. El sistema CONNECT no está actualmente disponible ya que seguimos realizando mejoras en el sistema, tramitando reclamaciones y realizando pagos.

 

El sistema CONNECT estará disponible el lunes, 29 de noviembre de 2021, a las 8:00 a.m.

 

Si necesita ayuda inmediata, sírvase visitar el Centro de Ayuda para la Asistencia de Reempleo donde se les ofrece a los reclamantes y empleadores recursos e información para ayudarlos con la Asistencia de Reempleo..

 

Byenveni sou CONNECT, Aplikasyon sou entènèt pou Asistans Reyanplwa nan Florida

 

Mèsi paske w te vizite paj koneksyon CONNECT la pou Program Asistans Reyanplwa nan Florid. Sistèm CONNECT la pa disponib aktyèlman paske nap amelyorasyon nan sistèm nan, epitou nap travay sou pwosesis reklamasyon yo ak dispanse peman yo.

 

Sistèm CONNECT ap disponib Lendi, 29 Novanm 2021, a 8:00 a.m.

 

Si w bezwen èd nan limedya, tanpri ale sou Sant Èd Asistans Reyanplwa a, ki ofri reklaman yo ak anplwayè yo resous ak enfòmasyon pou ede yo avèk Asistans Reyanplwa.